Reklámpszichológiai előadások

0.Áttekintés

A "Reklám és pszichológia" c. tárgy szerkezeti felépítése. Az előadások kapcsolódása. Szakirodalmi források. Követelmények.

 

Frissítve: 2017. március

1. Pszichológia és reklám

Feladatkörök. Kérdések a reklámpszichológiához. Lélektani teher és teendő. Mi a reklámozás lélektani célja?  A pszichológiai hatékonyság és mérése. Történeti áttekintés.Lehetőségek kampány előtt és után. Módszertan.Kérdezés, megfigyelés, laboratóriumi mérés.  Kísérleti pszichológia. Fókuszcsoportos kutatások. A reklámpszichológia misztikuma. Tudományos alapok. Új: Big Data.

 

 Frissítve 2017. április

2. Társtudományok

Interdiszciplináris tudomány. Társtudományok (Gazdaságpszichológia, Szociálpszichológia, Játékelmélet, Neuromarketing, Hálózatkutatás, Memetika). Kiemelkedő magyar kutatók. Szakirodalmi tájékozódás. Legfontosabb fogalmak.

(Bemutató: A 10.10 paradoxon és lélektani magyarázata)

 

Frissítve: 2017. április

3. A befolyásolás művészete

A reklámpszichológia céljai. Reklám és manipuláció. Hatásmechanizmusok: AIDA, DAGMAR, ROGERS, AD-FORCE . A verbális manipuláció formái. A manipuláció és szintjei. A "csomagolás" és a kódolt üzenetek. Konnotáció. A reklám két hatáseszköze: az ÜZENET és az ÍGÉRET. Nyílt és rejtett üzenetek. Az ígéretek alakulása a különböző korszakokban. A mágikus ígéret.

 

 Frissítve: 2017. április

4. A tudatosés a tudattalan

Befolyásolás a tudatosság megkerülésével. Közvetlen párbeszéd az aggyal? GBR, EEG és MRI vizsgálatok. Agyi "mintázatok". Az érzelmi központ funkciói. Szubliminális (küszöb alatti) ingerek szerepe. A Vicary kísérlet. A NEUROMARKETING legújabb felfedezései. A PRIMING - az "előfeszítés" jelentősége. Az önző Én, az együttműködő Én, a kreatív Én, stb. előfeszítése.A hajtóerő (drive) tudatalatti fokozása és csökkentése.

 

Frissítve 2016. febr.

5. A befogadás kapui

Percepció és appercepció. Küszöb alatti észlelés. Az IMPULZUS TÖMEG - a megfizethető figyelem. Szemkamerás percepció kutatás. Az ellenállás szintjei (szenzoros, kognitív, koncepcionális) ellenállások. A vidra effektus. A telítődés, a felhívó jelleg, az információ feldolgozás. Harc az észrevételért: színek, formák, mozgások szerepe az impulzustömeg növeléséért.

 

Frissítve: 2016. március

6. A figyelem felkeltése

A figyelem természetrajza. A figyelem jelentősége az AIDA elvben. Spontán és szándékos figyelem. A megosztott figyelem. Kiugrás a megszokott ingerkörnyezetből. A figyelem kikényszerítése: felhívó jelleg, meghökkentés, cukiság.  Kreativ technikák a figyelem fokozására. A különösség és és blikkfang. Az arányok fontossága.  Az öncélú, az extrém és a gerilla figyelemkeltés. A teaser. 

 

Frissítve: 2016. március

7. A kognitív szakasz. AHA - HAHA - HŰHA élmény

A reklámok tartalmának feldolgozása: ELABORÁCIÓ. A feldolgozás változó faktorai: Kódolás, befogadói képességek, környezet... A dekódolás szintjei. A megértéssel járó élmények: Az ÁHÁ élmény. A HAHA élmény és a HŰHA élmény. A kreatív reklámok előnyei és hátrányai.  KREATIVITÁS és reklám. Gyakorlati példák a "reklámra fordítás" bemutatására.

 

Frissítve: 2017. május

8. Az emlékezés és a bevésés

Recall és recognition. Memória szintek és kapacitások. Mnemotechnikai módszerek: memoriter, redundancia csökkentés, konnotáció, narratíva. Az ad-link fogalma. Entrópia és redundancia, hírérték. Az emlékezet-mérés technikái. Recall és recognition: felidézés és felismerés. Kreatív emlékezet serkentők. A szlogen.

 

Frissítve 2016. április

9. Az attitűdök világa. Disszonanciák

Az attitűdök kialakulása. Irányuk, erősségük, szerkezetük. A fogyasztói attitűdök és a sztereotípiák, előítéletek kapcsolata. Attitűd-mérés. Mind map.

 

Frissítve: 2015. április

10. Motiváció

A szükségletek, igények, késztetések jelentősége a reklámban. A motívumok rendszere. Külső és belső motiváció. Feszítő és oldó motiváció. Sikerorientáltság és kudarckerülés.  A Maslow piramis új szintjei. Új motívumok generálása.

 

Frissítve: 2016. május

10. Kérdőívek. A motiváció- és attitűdkutatás módszertana

A kérdőíves kutatás módszertana. A motívumok és attitűdök irányának, erejének és szerkezetének mérése. Osgood, Likert és Bogardus skálák. Affinitás- és közelség skálák. A válaszok hitelességének kontrollja. Különleges motívumok feltárása.

Frissítve: 2015. április

11. Imázs, imázstranszfer

Imázs és imázsprofil. Az imázs szerkezete és alakítása. ALÓS, VÉLT és KÍVÁNT imázs. Attribúció, konnotáció, valorizáció. Imázsrombolás. Az imázsprofilok fajtái.  A márkaszemélyiség.

 

Frissítve: 20015. április

12. Hatásmechanizmusok. Érintettség

Az AIDA, a Dagmar, a Rogers, az Ad-force és a LIKE modell, mint a reklámbefolyásolás irányai. Az érintettség, mint bizonytalansági tényező.

 

Frissítve: 2015. november

13. A reklám hatása a gyerekekre

 Gyerekek a közösségi média hálójában. Alkalmazkodási nehézségek és zavarok. Multitasking (a fgyelem megosztásának) hatásai. Életkori sajátosságok és a pszichológiai hatások összefüggései. Hamis Én-kép a közösségi médiában. A "Z" generáció és a digitális világ magánya.

 

Frissítve: 2015. december